Хэвлэх


2021-09-26 02:36:23http://mongoltoli.mn/

БАЯЖУУЛАХ

1. Баян болгох, эд хөрөнгө арвижуулах - Энэ хүүхэн миний дэргэд байвал намайг баяжуулах л хүн дээ. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр;


2. Элбэг хүрэлцэхүйц болгох, нэмэгдүүлэх - Бусад хүмүүсийн туршлагаас суралцаж шинэ ололтоор баяжуулах боломжтой. “Цог” сэтгүүл.

--oOo--