Хэвлэх


2021-08-02 05:20:14http://mongoltoli.mn/

БАЯЖМАЛ

Түүхий эдэд химийн боловсруулалт хийснээр анхдагч түүхий эдтэй нь харьцуулахад ашигтай бүрэлдүүлэгч хэсэг нь нэмэгдсэн байх завсрын бүтээгдэхүүн: зэсийн баяжмал (сайн чанарын зэс).

--oOo--