Хэвлэх


2022-01-20 07:54:02http://mongoltoli.mn/

ЦУУЛЬСДАХ

1. Юманд хянуур болгоомжгүй хандсанаас болж буруудах;


2. Юмыг хэр хэмжээнээс хэтрүүлэх, цүүлсдэх.

--oOo--