Хэвлэх


2021-12-08 03:20:41http://mongoltoli.mn/

ХЭЛЦ

Аялгаар холбогдсон, зогсцын хоорондох хэл зүйн хэсэг: хэлц судлал (а. Хэлний хэлц үгийн бүтцийг судалдаг хэл шинжлэлийн салбар; б. Тухайн хэлний хэлц үгийн цогц), хэлц үг (тухайн хэллэгт орсон үгс тус тусынхаа үндсэн утгаа алдаж, хоорондоо нийлж нэгэн утга санаа илэрхийлэх тогтвортой холбоо үг).

--oOo--