Хэвлэх


2022-01-27 05:24:17http://mongoltoli.mn/

монгол хувцас

монгол орны газар нутаг, байгаль цаг уур, эрхэлдэг аж ахуйд зохицсон, түүхэн цаг үеийн онцлог, нийгмийн байдал, хэв шинж, ёс заншлыг тусгасан монголчуудын олон зуун жилийн турш өмсөж эдэлж ирсэн уламжлалт хувцас. Монгол хувцас нь толгойн өмсгөл, дээл, хүрэм, хантааз, дотуур хувцас, хөлийн өмсгөлөөс бүрдэнэ

--oOo--