Хэвлэх


2021-06-15 05:59:40http://mongoltoli.mn/

ХӨРВҮҮЛЭХ

1. Юмыг байгаа байдлаас нь өөрчлөх, огт өөр болгох: урвуулах хөрвүүлэх (а. Эргүүлж тойруулах; б. Юмыг орвонгоор өөрчлөх; в. Юмыг эмх замбараагүй болгох) - Учир зүйгээрээ болох юмыг урвуулж хөрвүүлэх хүчин энэ хорвоод үгүй. В.Шарма. Таван сургамж., эргүүлэх хөрвүүлэх [хоршоо] ( а. Юмыг орвонгоор нь өөрчлөх; б. Бичигт буулгах; в. Тойруулах хөдөлгөөн хийх) - Бүх юм ая зүйгээр, амар жимэр боллоо гэтэл юмыг заавал өөрчлөх, хувьсгах гэсэн шиг эргүүлж хөрвүүлж хаяна. С.Эрдэнэ. Өвгөн хүн чулуу хоёр;


2. Нэг бичгээс мөн хэлний нөгөө бичигт буулгах: хуучин монгол бичгээс хөрвүүлэх (хуучин монгол бичгээс кирил үсэгт буулгах).

--oOo--