Хэвлэх


2023-12-07 06:01:03http://mongoltoli.mn/

ХОРОЛ

Нэгэн зүйл тоглоом, хорол, чандмань, хас, гарди ба жилийн арван хоёр эрхтний дүрс бүхий зүйлээр даалуу мэт наадах тоглоом: хорол наадах (хорлоор тоглох, хоролдох).

--oOo--