Хэвлэх


2023-12-07 05:42:16http://mongoltoli.mn/

ХАТУУЖУУН

Нэлээд хатуужилтай: хатуужуун хүн (нэлээд хатуужилтай, тэвчээртэй хүн).

--oOo--