Хэвлэх


2023-10-01 09:27:26http://mongoltoli.mn/

ХАРЬШГҮЙ

1. Буцаж харих боломжгүй;


2. Хүч чадал нь бууршгүй: харьшгүй хүчит их аварга (хүч нь хэзээ ч харихгүй их аварга).

--oOo--