Хэвлэх


2023-12-06 05:02:17http://mongoltoli.mn/

ХАРИУЦЛАГАГҮЙ

Хариуцлага муутай, хариуцлага султай, цалгар назгай: ажилд хариуцлагагүй хандах (ажилд хариуцлага багатай хандах, өгсөн үүрэг даалгавар болон эрхэлсэн ажлаа муу хийх).

--oOo--