Хэвлэх


2022-01-26 04:48:26http://mongoltoli.mn/

ҮР

Ажил үйлийн дүн: үр ашиг [хоршоо] (а. Цэвэр ашиг;  б. Хэрэг явдлаас гарах үр дүн, өгөөж), үр дагавар [хоршоо] (хэрэг явдлаас гарах сайн, муу зэрэг эцсийн үр дүн), үр дүн [хоршоо] (хэрэг явдлын эцсийн хүрсэн төвшин), үр нөлөө [хоршоо] (хэрэг явдлаас гарах үр дүн), үр шим [хоршоо] (хэрэг явдлаас гарах үр өгөөж) - Би ер нь малын ач тус, үр шимийг үргэлж бодож, үргэлж гайхаж явдаг шүү. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан., үр өгөөж [хоршоо] (тухайн зүйлээс олох ашиг), үр төгсгөл [хоршоо] (юмны эцсийн үр дүн).

--oOo--