Хэвлэх


2022-01-27 04:30:55http://mongoltoli.mn/

ҮНЭЧ

1. [хуучирсан] Үйсээр хийсэн сав;


2. Онгоцны сүүлээс өөш, гувчуур чирч явдаг нэг зүйл бяцхан ухмал модон онгоц

--oOo--