Хэвлэх


2024-02-26 03:31:46http://mongoltoli.mn/

ТҮВДЭЧЛЭХ

1. Түвдийн хэл, соёлд автах. Бурхны шашин монгол оронд дэлгэрснээс хойш монгол хүний нэр түвдчилэгдэж эхэлсэн байдаг.


2. Түвд хэлээр орчуулах. Энэ номыг түвдчилж болно.

--oOo--