Хэвлэх


2023-12-08 01:59:41http://mongoltoli.mn/

ТЕОРЕМ

"Хараад бодох" гэсэн утгатай латин үг; тоо бодлогын ухааны баталгаа шаардагдах дүрэм. Я.Цэвэл "Монгол хэлний товч тайлбар толь" 2013 он (- Пифагорын теоремын аливаа гурвалжны хувь дахь ерөнхийлөл гэж үзэж болно.)

--oOo--