Хэвлэх


2023-12-08 12:00:26http://mongoltoli.mn/

БЛОГ

Вэб тэмдэглэл буюу Вэблог (Web log) гэсэн үгийн товчлол юм. Хувь хүн, албан байгууллагын мэдээлэл, нийтлэл, зураг гэх мэтийг байршуулах интернэтэд суурилсан вэб сайт юм. (Монголчууд блогийг өргөн хэрэглэх болжээ.)

--oOo--