Хэвлэх


2021-11-27 11:13:12http://mongoltoli.mn/

ААГА

Аяга: ааган ихэл [хөгжим] (баруун монголчуудын дунд дэлгэрсэн дүгрэг цартай аяган хэлбэртэй хилт хуур), ааган товшуур [хөгжим] (дөрвөд, торгууд ястны дүгрэг цартай аяган хэлбэртэй товшуур).

--oOo--