Хэвлэх


2021-12-07 04:05:15http://mongoltoli.mn/

АА

1. Дуудах сул үг, өмнөх үгээс нь тусгаар бичнэ- Найз нар аа! Яриа;


2. Дуудсанд хариу өчих аялга – Содов гуай байна уу? Аа, байна. П.Хорлоо. Багш.

--oOo--