Хэвлэх


2022-08-13 11:20:05http://mongoltoli.mn/

А

1. Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн эхний үсэг;


2. Нэгдүгээр гэсэн утгыг үсгээр тэмдэглэх нь: аравдугаар зүйлийн а (аравдугаар зүйлийн нэгдүгээр хэсэг), тавын а анги (тавдугаар ангийн эхний бүлэг), а үсэг эрдмийн дээж, аяга цай идээний дээж [зүйр цэцэн үг] (а. Үсэг бичиг бол эрдэм мэдлэг эзэмших эх үндэс; б. Аливаа ажил үйлсийн эхлэл гэсэн санаа), а гэж эрдэм сурдаг, аав гэж хэлд ордог [зүйр цэцэн үг] (эрдэм ухаанд суралцах, нэвтрэх түлхүүр нь бичиг үсэг сурах явдал гэсэн санаа), а үсгийн ацаг мэдэхгүй, арав хүртэл тоо мэдэхгүй [зүйр цэцэн үг] (үсэг бичиг мэдэхгүй, бичиг үсгийн боловсрол эзэмшээгүй гэсэн санаа), а, ма-гүй [зүйр цэцэн үг] (а. Бичиг үсэг үл мэдэх; б. Яриа хөөрөөгүй, яриа муутай гэсэн санаа), а, э-гүй [зүйр цэцэн үг] (а. Бичиг үсэг огт мэдэхгүй; б. Яриа хөөрөөгүй, дуугай; в. Адармаагүй, гүндүүгүй; томоотой; г. Үг үсэгчлэн буулган бичих гэсэн санаа), амандаа а-гүй, алгандаа падгүй [зүйр цэцэн үг] (эрдэм номгүй гэсэн санаа), А ба ха (монгол цагаан толгойн өөр нэр. Зарим газарт монгол цагаан толгойг “а,ба,ха” гэх дарааллаар жагсааж байснаас ийн нэрлэв).

--oOo--