ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 08-14
    1921
    Ардын Засгийн газраас ерөнхий боловсролын сургууль байгуулах тухай

    Ардын Засгийн газраас ерөнхий боловсролын сургууль байгуулах тухай тогтоолын дагуу Нийслэл Хүрээний бага сургуулийн танхимыг үүсгэн байгуулж, Дотоод яаманд хавсарган захируулахаар тогтжээ

    Ингэж ардын хувьсгалын дараа анхны сургууль ардын төр засгаас явуулсан гэгээрлийн арга хэмжээний үндэс суурь нь болсон юм. Энэ сургуульд 7-17 насны 100-аад хүүхэдтэй дөрвөн ангитай, I-р ангид 23, II-р ангид 25, III-р ангид 30, IV-р ангид 22 хүүхэдтэй эхлэн хичээллэж сургуулийн анхны багшаар их шавь манзушир отгийн тэргүүн зэргийн түшмэл Бунибазар, их шавь Палам шүүлэг отгийн дэд зэрэг түшмэл Цогбадрах, Цэцэн хан аймгийн илдэн вангийн хошууны түшмэл Лхүндэв, Засагт хан аймгийн Цогтой вангийн хошууны дэд түшмэл Дашзэгвэ нар томилогдсон байна.

Илүү мэдээлэл