ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 06-28
    1921
    Хүрээг чөлөөлөх шийдвэр гарав

    Монгол Ардын Намын Төв Хороо Ардын Засгийн газрын хамтарсан хурал Алтанбулаг хотод хуралдаж Нийслэл Хүрээг чөлөөлөх цэрэг хөдөлгөх зэрэг болон мөн тогтоолын 5-р зүйлд шуудан нэвтрүүлэх, ухуулах хуудас зэргийг нутаг орны дотор ба хавь ойрын нүтгаар, тараан хүргэх талаар заасан заалтыг үндэслэн мөрдлөг болгон биелүүлэхэд өртөө улаа, аян талын ба таних мэдэх хүмүүст өгч тараах бололцоо бүхнийг ашиглан тарааж байжээ.

Илүү мэдээлэл