ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 06-25
    1920
    Энэ өдөр Консулын болон Хүрээний нууц бүлгэм “Монгол Ардын Нам” хэмээх улс төрийн байгууллагад нэгдэв

    Эл дүгнэлт нь өнөөгийн судалгаагаар няцаагдаж буй бөгөөд яг нам байгуулсан гэх баримт нь олдоогүй, харин ЗОУ-тай холбоо тогтоож тусламж хүсэх төлөөлөгчдийг сонгох асуудлыг шийдвэрлэсэнд оршиж байна.

Илүү мэдээлэл