ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 11-22
    1919
    Энэ өдөр Монголын автономыг устгах тухай Хятадын ерөнхийлөгчийн зарлиг гарчээ

    Мөн энэ өдөр Монголын автономитыг устгах тухай ёслол болж, төв ордны түшлэгтэй олбогонд Дундад Иргэн Улсын Ерөнхийлөгчийн зургийг байрлуулж, Богд гэгээнтнийг түүнд гурван удаа сөгдүүлэн мөргүүлж, мөн бусад ихэс ноёдыг мөн мөргүүлэн ёслуулж, гутамшигтайгаар доромжлов. 

    Энэ ёслолын дараа таван яамны тамгыг хураан авч, бичиг хэргийг битүүмжлэн, Хятад цэргээр мануулсан байна. Ийнхүү Монголын засгийн бүх эрх Хятадын цэргийн харгис генерал Сюй Шу Чжаны гарт оржээ.

Илүү мэдээлэл