ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 11-17
    1919
    ДИУ-аас Гадаад монголын автономитыг “сайн дураар” устгах бичгийг баталж, нэр бүхий 16 гишүүн гарын үсэг зуран Чен-Ид гардуулан өгчээ


    Энэ бичигт Ерөнхийлөн шийтгэх сайд, дотоод хэргийг бүгд захиран шийтгэгч яамны тэргүүн сайд, чин ван лам Бадамдорж, Дэд сайд дархан чин ван Пунцагцэрэн, Нягт билэгт да лам бэйл Пунцагдорж, Гадаад хэргийг бүгд эрхлэн шийтгэгч яамны тэргүүн сайд, хичээнгүй гүн Цэрэндорж, Дэд сайд, далай чойнхор чин ван Цэдэнсоном, Ачит ван Гончигдамба, Цэргийн хэргийг бүгд захиран шийтгэгч яамны тэргүүн сайд эрдэнэ чин ван Жамьяндорж, дэд сайд эрдэнэ чин ван Сэлнэндожил, Эрдэнэ ван Пунцагравдан, Итгэмжит бэйс Цогт-Очир, Сангийн хамаг хэргийг бүгд захиран шийтгэгч яамны тэргүүн сайд, шадар бээс лам Лувсанбалдан, Дэд сайд бишрэлт ван Доржцэрэн, Сүжигт бэйс Дэмчигванжил, Шүүх таслах хэргийг бүгд захиран шийтгэгч яамны тэргүүн сайд, махасамади далай сэцэн Навааннэрэн, дэд сайд дайчин жонон ван Цогбадрах, Чин зоригт чин ван лам Дашдэндэв нар энэ бичгийг бичиж, гарын үсэг зуржээ.

Илүү мэдээлэл