ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 05-20
    1917
    Улсын хурлаар Ззйсан Жамъянгийн Нийслэл Хүрээнд махны үнэ асар өссөнийг хэрхэн шийтгэх саналыг хэлэлцжээ

    Нийслэл Хүрээнд оршин суугчдыг махаар хангах явдалд тэр үеийн махны наймаачид голлох үүрэг гүйцэтгэж, хөдөөнөөс ирж буй малыг угтан очиж хямдаар аваад Нийслэл Хүрээнд оруулж дамлан худалддаг байсан учир махны үнэ ихэд өсч, хэрхэх талаар Улсын хурлаар удаа дараа авч хэлэлцэхэд хүрдэг байжээ. 

    Сангийн Яамны эрхэлсэн түшмэл зайсан Жамьяангаас Нийслэл Хүрээний газраа махны үнэ үлэмж болж олноор маш гачигдсан учрыг гаргаж хэрхэхийг зохих учиртайг жич тогтоолгохоор ийнхүү хэлэлцсэн байна.

Илүү мэдээлэл