ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 03-26
    1917
    “Нийслэл Хүрээнд худалдахаар ирэх зүйлийг замаас тосон авч худалдахыг хориглосон дүрэм” батлагдав.


Илүү мэдээлэл