ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 05-06
    1916
    Эд хэрэглэгчдийн хоршоо байгуулагджээ

    Энэ өдөр анхны үндэсний хоршоо байгуулагдах санал гарч,1921 оны 12 дугаар сард анхны Эд хэрэглэгчдийн хоршоо байгуулагджээ

    XX зууны монголын түүхэнд 1931 оноос гар үйлдвэрийн хоршоолол үүссэн гэж үздэг бөгөөд энэ үед 150 шахам артель байгуулагдсан байна. МАХН-аас гар үйлдвэрлэлийн хоршооллыг өөрчилж, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний улсын байгууллага болгосноор энэхүү артель хөгжлийн өөр шатанд гарч ахуй үйлчилгээний төвийн хэлбэрээр хөгжих болжээ. 

Илүү мэдээлэл