ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 08-04
    1915
    дөрвөн гэрээ

    Энэ өдөр Хиагтад Орос-Монголын хооронд мөнгө зээлдүүлэх, буу зэвсгийн тухай, төмөр зам байгуулах, цахилгаан мэдээ байгуулах гэсэн дөрвөн гэрээ нууцаар байгуулсан байна. Монголын Засгийн Газар энэхүү хэлэлцээрт Сангийн яамны тэргүүн сайд Гадинбалын Чагдаржав, Дотоод яамны тэргүүн сайд Дашжав нарыг засгийн газрыг төлөөлөх эрхтэйгээр явуулсан байдаг. 

Илүү мэдээлэл