ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 08-04
    1914
    Хиагтад Орос-Монголын хооронд мөнгө зээлдүүлэх, буу зэвсгийн, төмөр зам байгуулах, цахилгаан мэдээ байгуулах тухай дөрвөн гэрээ нууцаар байгуулжээ


Илүү мэдээлэл