ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 06-30
    1914
    Да лам Цэрэнчимэд өвчний учир өөд болжээ.

    Энэ өдрийн тахиа цагт Олноо Өргөгдсөн Монгол Улсын Дотоод Хэргийг Бүгд Захиран Шийтгэгч яамны тэргүүн сайд Чин сүжигт Да лам Цэрэнчимэд нь (1872-1914)Бат Ерөөлт Далай хан аймгийн Дэжээлэн хүрээний газар буюу одоогийн Увс аймгийн Хяргас сумын нутагт өвчний учир өөд болжээ. 

    Нас нөгчихийн өмнө:“Хэрхэвч хүрэх газарт хүрч улсын зах хязгаарыг үзэж, ноогдсон албыг дуусган Богд эзний туйлын таалалд нийлүүлэн чадна гэсээр энэ таван сарын шинийн долооны тахиа цагт Сайд би Богд эзний дээд зарлигийг гүйцэтгэн улс төрийн албыг нь дуусгаж чадахгүй нь үнэхээр хайран зарлиг болов” гэж хэлжээ. 

Илүү мэдээлэл