ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 11-01
    1913
    “Эрдэнийн очир” одон

    Энэ өдөр Богд хааны зарлигаар Хаант Орос улсын хаан II Николайд тэргүүн зэргийн I “Эрдэнийн очир” одон, ханхүүд II зэргийн одон хүртээж, Ерөнхий сайд В.Н. Коковцев, Гадаад хэргийн яамны тэргүүн сайд С.Д.Сазанов, Цэргийн яамны тэргүүн сайд В.А.Сухомдинов, Дотоод яамны тэргүүн сайд А.А.Михалков нарыг тэргүүн зэргийн I одонгоор анхлан шагнажээ. “Эрдэнийн очир” одон бол Монгол Улсын анхны одон юм. 

Илүү мэдээлэл