ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 05-31
    1913
    “Харьяат шавийн яам, мөн үүдний их сангийн зэрэг газрын албан хаах тушаалын хүн нараас дураар олон яамнаа алба хаалгаж болохгүй.

    Хэрэв хаалгаваас зохих учир ялгууртай нь аваас тухай бүр нэр зэргийг тодорхойлон айлтгаж тогтоолгох тухай дүрэм” батлагдав.

Илүү мэдээлэл