ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 01-24
    1913
    Монгол Улсын Цэргийн яамнаас Өвөр Монголыг гамин цэргээс чөлөөлөхийн тул таван замаар цэргийн ажиллагаа явуулахаар төлөвлөв


Илүү мэдээлэл