ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 06-25
    1912
    Энэ өдөр Петербургт Монголын тухай Орос-Японы нууц гэрээ хийгдсэн байна

    Нууц хэлэлцээрт, “Өвөр Монгол Бээжингийн уртрагийн зүүн баруун 2 хэсэгт хуваагдана. Оросын эзэн хааны засгийн газар нь дээр дурдсан уртрагаас зүүн тийш орших Өвөр монголын хэсэг дэхь Японы тусгай ашиг сонирхлыг зөрчихгүй үүргийг хүлээнэ. Японы эзэн хааны засгийн газар нь дурдсан уртрагаас баруун тийш оршдог Өвөр монголын хэсэгт Оросын тусгай ашиг сонирхолыг зөрчихгүй үүргийг хүлээнэ” гэжээ. 

Илүү мэдээлэл