ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 12-03
    1911
    Түр Засгийн газар /ХХБХТЕШГ/ Манж Чин улсын Хэвт ёсны он тооллыг халж, монголын 12 жилийн цаг тоог баримтлан “Цагаагчин гахай” жил гэж нэрлэхээр шийдвэрлэж, мөрдүүлэх болов.

    Цагаагчин гахай жилд Жибзундамба хутагтыг Монгол шашин, төрийг хослуулан барьсан хааан ширээнд өргөмжлөн залах ёслол Хүрээнд болж, Олноо өргөгдсөн Монгол улсыг байгуулсныг албан ёсоор тунхаглалаа. 

Илүү мэдээлэл