ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 11-19
    1911
    Хүрээн дэх Үндэсний хувьсгалын өрнөлтийн улмаас Чин улсын банкны Хүрээний салбар хаагдаж, түүний бүх албан хаагч Оросын захиргааны хамгаалалтад оров.

    Орос улс Монголын дотоод хэрэгт оролцсон гэж буруутгагдахаас эмээж, 48 цагийн дотор цэргээ Хүрээг гаргав. 

Илүү мэдээлэл