ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 10-11
    1911
    Хятадад “Шинхайн хувьсгал” гарав.

    Уг бослогын удирдагчдын хурлаар Хятад, Манж, Монгол, Төвд, Хотон угсааны улсуудаас бүрдсэн БНДундат иргэн улсыг байгуулах шийдвэр гаргав. Уг хувьсгалын удирдагч Сунь Ят Сенийг түр ерөнхийлөгчөөр сонгов.

Илүү мэдээлэл