ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 08-01
    1911
    Монголын төлөөлөгчид Санк Петербург хотод хүрэв.

    Монголын төлөөлөгчид Хүрээнээс гарч, Эрхүүгээр дайрч, галт тэргээр явсаар Санк Петербург хотод энэ өдөр хүрч ирээд, Петербургийн Невскийн гудамжны 73-т орших “Эрмитаж” зочид будлын мебелиэр тохижуулсан өрөөнд буужээ

    Орост нууцаар одсон монголын төлөөлөгчдийн үндсэн бүрэлдэхүүн Ханддорж, Цэрэнчимад, Хайсан нараас бүрдэж байсан боловч тэдгээрийг дагалдаж нилээд хэдэн хүмүүс явсан байна.

Илүү мэдээлэл