ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 11-01
    1910
    Манж амбан Сань до

    Манж амбан Сань до Их хүрээнд ирж тухайн сарын долооноос Шанзав Бадамдоржийн бүх үүрэгт ажлыг хамааран гүйцэтгэх болов. 

Илүү мэдээлэл