ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 05-06
    1908
    Харбин хот дахь Дорнод Хятадын төмөр замын Оросын захиргаанаас эрхлэн “Монголын сонин бичиг” хэмээх тогтмол хэвлэлийг сард 2 удаа гаргаж эхлэв.

    Дээрх сонины Да хүрээн дэх идэвхитэн бичигчид нь Д.Бадрахбаатар, Д.Бодоо, Ж.Цэвээн нар байв. 

Илүү мэдээлэл