ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 01-01
    1903
    Дани улсын цахилгаан мэдээ дамжуулах хороог Хиагтад байгуулав.

    Энэ өдөр Дани улсын цахилгаан мэдээ дамжуулах хороог Хиагтад байгуулсан байна. Дани улсын (умарт зүгийн цахилгаан мэдээний нийгэмлэг) нийгэмлэг Орос, Хятад улсуудтай харилцан тохиролцсон ёсоор Бээжин ба Эрхүү хотуудад байгуулсан цахилгаан мэдээний конторууд нь хоорондоо Орос ба хятадын цахилгаан мэдээг харилцан солилцох ажлыг эхлүүлсэн түүхтэй.

Илүү мэдээлэл