ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 08-30
    1900
    Шинэ засгийн бодлогын эхлэл тавигдав.

    Чин улсын эзэн хаан зарлиг гаргаж, шинэчлэл хийхийн чухлыг зааж, эзэн хаанд айлтгал, бодрол бичиг өргөхийг түшмэл, албат нартаа уриалав.

    Үүгээр манжийн төрөөс монголд хэрэгжүүлж эхэлсэн шинэ засгийн бодлогын эхлэлийг тавьжээ. Шинэ засгийн бодлого нь монгол нутагт хятад тариачдыг олноор суурьшуулж, монгол үндэстнийг хятадад уусгахаар төлөвлөсөн хорт бодлого байв.

Илүү мэдээлэл