ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 10-27
    1771
    Бодисун бурханы сүмын дотор “Торгуудын хотол аймаг эеэр дагаар ирсэн тэмдэглэл”, “Торгууд аймгийн улс дор хүнд хишиг хүртсэн тэмдэглэл” гэдэг үгийг Манжийн хаан Халуунаас зайлах ордныхоо өмнө чулуунд сийлжээ.


Илүү мэдээлэл