ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 10-19
    1771
    Оросын хаан зарлиг гаргаж Халимаг Монголын хант улсыг тарааж “Онцгой хамаарах газар” гэж байгуулав.


Илүү мэдээлэл