ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 11-06
    1768
    Жамъян Оросын Астрахан мужийн захирагчид нууц мэдээ хүргэжээ.

    Энэ өдөр Убаши Ижил мөрнийг гаталж зүүн тийш эх улсдаа явах гэж буйг Хошууд аймгийн Жамъян Оросын Астрахан мужийн захирагчид нууц мэдээ хүргэжээ. 

Илүү мэдээлэл