ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 06-30
    1757
    Амарсанаа дайсны түм гаруй цэрэгтэй учирч тулалджээ.

    Шарбал гэдэг газар Амарсанаа өөрийн тугийн доор явсан 3000 цэргийн хамт дайсны түм гаруй цэрэгтэй учирч тулалджээ. 

    Тулалдаан хагас сарын турш туйлын ширүүн үргэлжилсний дараа Амарсанаа дайсны дагуу хүчинд автаж 2500 гаруй цэргээ алуулж хэдэн зуун цэргээ шархдуулж олзлуулаад цөөн хэдэн хүний хамт Оросын зүг зугатан оджээ. 

Илүү мэдээлэл