ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 11-11
    1755
    Амарсанаа өөрийн биеийг Зүүн гарын хаант улсын хаанаар өргөмжилжээ.

    Энэ өдөр хойдын ноён Амарсанаа Бор тал хэмээх газар өөрийн биеийг Зүүн гарын хаант  улсын хаанаар өргөмжилжээ. 

Илүү мэдээлэл