ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 08-25
    1754
    Амарсанаа Манжид дагаар орох хүслээ илэрхийлжээ.

    Амарсанаа өөрийн харъяат 20 мянган хойдыг удирдан Манжийн хил дээр хүрэлцэн ирж дагаар орох хүслээ илэрхийлжээ. 

Илүү мэдээлэл