ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 05-21
    1690
    Ойрадууд анх удаа галт зэвсэг хэрэглэжээ.

    Энэ өдөр Манжийн зүүн замын цэрэгтэй Галданы хошууч анги Урухын голын орчим тулгарахад Галдан гол хүчээ удирдан давшин ирж хавчин байлджээ. Энэ тулаанд ойрадууд анх удаа галт зэвсэг хэрэглэжээ.

Илүү мэдээлэл