ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 09-12
    1294
    “Чао” хэмээх цаасан мөнгийг Эл хаант улсын хэмжээгээр гүйлгээнд гаргажээ.

    Энэ өдөр Юань улсын цаасан мөнгөний шинэтгэлийн тухай дуулсан даруйдаа Болд чинсангаас зөвлөгөө авч, “Чао” хэмээх цаасан мөнгийг Эл хаант улсын хэмжээгээр гүйлгээнд гаргажээ. 

Илүү мэдээлэл