ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 04-24
    1248
    Гүюг Дорнод Туркестан нутагт тэнгэрт халив

    Дэлхийн үндсэн улс гүрний мөнх тэнгэр болон хааны эрх захиргаанд оруулах явдал бол Гүюгийн гол зорилго байсан хэдий ч харамсалтай нь тэрээр 1248 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр Дорнод Туркестан нутагт тэнгэрт халив

Илүү мэдээлэл